Aktualizacja KwaKwa

Filip „widelec” Maryjański udostępnił dzisiaj nową wersję komunikatora KwaKwa oznaczoną numerem 1.7. Zmiany obejmują głównie dodatkowe możliwości konfiguracji, w tym konfiguracji wyglądu okna rozmowy. Dokładna lista zmian jest dostępna w dokumentacji programu. Dodatkowo zaktualizowane zostały moduły: GG, Jabber oraz GTalk.

Komentarze wyłączone.