KwaKwa 1.5 dostępny…

Filip „widelec” Maryjański udostępnił dzisiaj KwaKwa w wersji 1.5. Najważniejszymi nowościami są: użycie własnej implementacji obsługi protokołu GG oraz wprowadzenie systemu modułów, dzięki któremu KwaKwa może zostać rozszerzone o obsługę innych protokołów komunikacyjnych. Oprócz tego zmiany obejmują poprawki zauważonych błędów, wprowadzenie kilku udogodnień w interfejsie użytkownika oraz paru nowych funkcjonalności. Pełna lista zmian znajduje się w dokumentacji zawartej w archiwum z programem.

Wraz z nową wersją KwaKwa została udostępniona testowa wersja modułu pozwalającego na obsługę sieci Jabber/XMPP w KwaKwa. Aktualnie moduł ten obsługuje podstawową komunikację tekstową, statusy opisowe oraz awatary. Archiwum z modułem znajduje się tutaj.

Komentarze wyłączone.