KwaKwa 1.1 i NVM 0.8

Udostępnione do pobrania zostały dzisiaj programy: KwaKwa w wersji 1.1 oraz NVM w wersji 0.8. Są to aktualizacje naprawiające zgłoszone błędy.

Komentarze wyłączone.